Skip to main content

Kuusamon yhteismetsältä uusia luonnonsuojelualueita noin 240 hehtaaria

20.1.2021

Kuusamon yhteismetsältä uusia luonnonsuojelualueita noin 240 hehtaaria

Kuusamon yhteismetsä ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat sopineet yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisista Kuusamoon. Suurin alueista on noin 116 hehtaarin suuruinen Halsin luonnonsuojelualue, joka sijaitsee Irnijärven eteläpuolella. Tammelan luonnonsuojelualue on noin 106 hehtaaria ja se sijaitsee Virmajoen pohjoispuolella rajoittuen vanhojen metsien suojelualueeseen. Pahka-ahon luonnonsuojelualue on noin 9 hehtaarin suuruinen ja on osa Isosuo-Kivisuon Natura-aluetta. ELY-keskus on tehnyt näiden suojelualueiden perustamispäätökset vuoden vaihteessa.

Lisäksi syyskuussa laajennettiin aiemmin perustettua Rinteenlampien luonnonsuojelualuetta noin 8 hehtaarilla, jolla alueen pinta-ala kaksinkertaistui. Rinteenlampien luonnonsuojelualue sijaitsee Oulangan kansallispuiston rajalla.

Halsin luonnonsuojelualueen merkittävin osa ja nähtävyys ovat alueen keskellä olevat upeat rotkolaaksot, joista etenkin Kallio-Halsin jyrkät rotkoseinät ovat vaikuttavia. Rotkojen ympärillä on luonnontilaisia vanhoja metsiä. Tammelan luonnonsuojelualue on etenkin etäläosiltaan verrannollinen Virmajoen vanhojen metsien alueeseen. Nyt suojellut alueet ovat jatkumoa aiempiin yhteismetsältä suojeltuihin alueisiin ja yhteismetsä on omilla päätöksillään pitänyt ne tähän saakka metsän käsittelyn ulkopuolella.

Suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä on kielletty mm. metsänhakkuut ja kaikki metsänhoitotoimenpiteet. Metsästyksestä alueella päättää edelleen maanomistaja kuten tähänkin saakka. Suojeltujen alueiden omistus säilyy yhä Kuusamon yhteismetsällä.

Yksikön päällikkö Eero Melantie Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: ’’Yhteismetsä tarjosi itse vapaaehtoiseen suojeluun hienoja alueita, joiden suojelun mahdollisti kesäkuun lopussa 2020 valtion lisäbudjetissa myönnetty lisämääräraha, jota kohdennetaan erityisesti Pohjois-Suomen metsien suojeluun. Lisämääräraha on käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka, joten nyt on myös muilla metsänomistajilla hyvät mahdollisuudet saada suojelukriteerit täyttäviä kohteita suojeluun korvausta vastaan.’’

Suojeluun haetut alueet ovat ympäristöstään selvästi erottuvia edustavia kokonaisuuksia ja ne täydentävät hyvin yhteismetsästä aiemmin suojeltuja vanhojen metsien alueita. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa on ollut näidenkin vanhojen metsien suojelussa hyvää ja rakentavaa. Kuusamon yhteismetsän alueille on perustettu vapaaehtoisia yksityisiä luonnonsuojelualueita talveen 2021 mennessä yhteensä noin 1 300 ha, jolla on turvattu pääosin vanhojen metsien suojelua. Yhteismetsän perustamishetken pinta-alasta on aikojen saatossa suojeltu reilu 30 prosenttia.