Skip to main content

Metsästys

Kuusamon yhteismetsän alueilla
Lintukoira

Noin 80 000 ha metsästysalueita

Metsästys on tärkeä metsien monikäyttömuoto ja sillä on hyvin pitkät perinteet Suomessa. Metsästys tarjoaa liikunnallista hyvinvointia, puhdasta riistaruokaa ja se on tärkeä osa riistakantojen säätelyä. Kuusamon yhteismetsällä on yhteensä noin 80 000 ha metsästysalueita lupamyynneissä. Erillisten ostopalstojen metsästysoikeudet on vuokrattu paikallisille metsästysseuroille. Kalastukseen yhteismetsä vuokraa lisäksi pieniä erämaalampia, joiden läheisyyteen pääsee usein metsäautoteitä pitkin.

Kuusamon yhteismetsän laajat yhtenäiset palstat, vaihtelevat metsät sekä runsaat avosuot ympäristöineen ovat ihanteellisia riistan elinpaikkoja. Metsäkanalintujen metsästysluvat ovatkin olleet suosittuja etenkin alkukaudesta ja lupakiintiö myydään nopeasti loppuun.

Kuusamossa on tarjolla runsaasti majoitusvaihtoehtoja metsästäjille. Yhteismetsä vuokraa kolmea omaa eräkämppää (Ölkky, Kuusinki 1 ja Kuusinki 2) metsästäjille ja muille luonnossa liikkujille Lomarenkaan kautta. Kämpän vuokranneille henkilöille on varattu lupakiintiöstä metsästysluvat ostettavaksi.

Pienriistan metsästys

Kuusamon yhteismetsän laajat ja yhtenäiset maa-alueet soveltuvat erinomaisesti pienriistan metsästykseen. Metsäkanalintukanta yhteismetsän alueella on keskimäärin hyvä. Lupamyynti on kiintiöityä. Luvat tulevat myyntiin yleensä toukokuun alussa, myynnin aloittamisesta tiedotetaan ajankohtaista- sivulla. Yhteismetsän kattava tieverkosto helpottaa alueiden saavutettavuutta. 

OSAKASLUVAT

myydään yhteismetsän toimistolta (myös puhelinmyynti p. 040 750 0026) . Osakaslupia myydään osakkaalle, hänen rintaperillisilleen ja osakkaan ruokakuntaan kuuluville henkilöille. Osakasluvalla saa metsästää kaikkea pienriistaa ja karhua koko metsästyskauden. Osakasluvan ehdot on yksilöity osakasluvan liitteessä.  Osakaslupa on porrastettu manttaalin mukaan siten, että yhtä alkavaa ohjesäännön luovutusrajoituksen pienintä yhteismetsäosuutta (0,0200 osuutta) kohti osakaskiinteistö saa aina yhden henkilökohtaisen osakasluvan hintaan 50 euroa/metsästyskausi, lisälupia osakaskiinteistöille myydään hintaan 100 euroa/kausi. Henkilökohtaisia nimettyjä osakaslupia myydään osakkaana oleville yhtiöille, yhdistyksille, yhteismetsille ja muille yhteisöille enintään 3 kpl per yhtiö/yhdistys/ yhteismetsä, tai yhteisö.

VIERASLUVAT ja KARHULUVAT

myydään varuste.net sivuston kautta nettimyyntinä. Metsäkanalintuluvan hinta 1.8.2024 alkavalle metsästysvuodelle on Kuusamo- alueella ja Luoma- alueella 40 euroa/vrk ja Suomussalmella 30 euroa/vrk. Karhuluvan hinta 1.8.2024 alkavalle metsästysvuodelle on 55 euroa/metsästyskausi. Karhun kaatomaksu on 50 euroa/yhteismetsän alueelle kaatunut karhu.

Tarkemmat lupakuvaukset hintoineen näkyy varuste.net sivustolla lupamyynnin avauduttua.

Hirven­metsästys

Hirvenmetsästys yhteismetsän mailla on ollut suosittua kautta aikojen. Kuusamossa hirvikanta on yleensä hyvä ja Kuusamon yhteismetsän alueilla on hyviä kesä- ja talvilaidunalueita hirvelle. Oulangan palstat ovat perinteistä vahvaa hirvien talvilaidunaluetta, mutta myös alkusyksystä hyvää hirvialuetta maaperänsä vuoksi. Pyyntioikeuden yhteismetsältä lunastaneella seurueella on oikeus omalla pyyntialueellaan myös karhun metsästykseen lain ja asetuksen ja voimassaolevan karhukiintiön puitteissa. Kokoa oma seurue ja tule yhteismetsän alueelle hirvijahtiin!

HIRVENPYYNTIOIKEUDET VUODELLE 2024 OVAT MYYNNISSÄ

Kuusamon yhteismetsä myy ERÄVERKON sivustolla hirvenpyyntioikeuksia 17.2. – 10.3.2024.

Myynnissä on 7 tuotetta syksyn 2024 metsästykseen Kuusamoon ja Suomussalmelle. Lisäksi myynnissä on 7 tuotetta vuosille 2024-2026 Kuusamoon ja 4 tuotetta vuosille 2024-2028.

Kuusamon yhteismetsä järjestää myös SULJETUN TARJOUSKILPAILUN hirvenmetsästysoikeuksien myynnistä 23.2. – 20.3.2024. Tarjoukset suljettuun tarjouskilpailuun on jätettävä tämän sivun alaosasta löytyvällä lomakkeella 20.3.2024 kello 15.00 mennessä Kuusamon yhteismetsän toimistolle osoitteeseen Kitkantie 21, 93600 KUUSAMO, tai sähköpostitse timo.patsi@kuusamonyhteismetsa.fi.

Yhteensä suljetulla tarjouskilpailulla myydään 9 tuotetta.

Lisätietoja antavat metsäasiantuntija Timo Pätsi +358 400 207 896 ja toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen +358 40 514 6058.