Skip to main content

Tuulivoima

Tuulivoima

Tuulivoimapuistot yhteismetsän alueella

Kuusamon yhteismetsä on selvittänyt tuulivoiman hyödyntämismahdollisuuksia alueillaan jo yli kymmenen vuoden ajan ja useita tuulivoimahankkeita on yhteismetsän alueilla yhä vireillä. Osa kehityshankkeista on päätetty, koska tuulivoimarakentamiselle ei siinä vaiheessa ole nähty olevan edellytyksiä. Yhteismetsän Kauniskankaan palstalla Suomussalmella on ollut neljä tuulivoimalaa sähköverkkoon kytkettynä vuodesta 2017 saakka osana suurempaa Kivivaara-Peuravaara tuulipuistoa, jossa yhteismetsän sopimuskumppanina on Taaleritehtaan tuulipuisto. Kuusamossa on kaavoitusvaiheessa kaksi tuulivoimahanketta. EPV Tuulivoiman Maaningan palstalle kehittämään Nuunajärven tuulivoimapuistoon kaavoitetaan enintään 26-30 tuulivoimalaa, joista 21 voimalaa on yhteismetsän maalla. Nuunajärven hankkeen osayleiskaavan kaavaluonnos tulee nähtäville kesään 2024 mennessä. Tuulialfa Oy:n Jokilammen palstalle kehittämään Matkavaaran tuulivoimapuistoon kaavoitetaan enintään kuutta tuulivoimalaa. Matkavaaran tuulivoimahankkeen kaavaehdotus  tulee nähtäville keväällä 2024. Lisäksi tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia muille yhteismetsän alueille selvitetään Tuulialfan ja OX2 Suomen kanssa laadittujen sopimusten puitteissa.

Kuusamossa ja Suomussalmella sekä osin koko itäisessä Suomessa suurin yksittäinen tuulivoimarakentamista jarruttava tekijä on ollut  Puolustusvoimien valvontajärjestelmien asettamat rajoitteet. Työ- ja elinkeinoministeriö ja puolustusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään keinoja aluevalvonnan ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamiseksi. Olisi hyvin tärkeää jo energiajärjestelmän hajauttamisen ja muun infrarakentamisen kannalta, että ratkaisut löytyisivät eivätkä nämä alueet jäisi ilman energiainvestointeja. Vuokraamalla maa-alueita tuulivoimatuotantoon yhteismetsä pystyy luomaan pitkäaikaista lisäarvoa osakkailleen ja tukemaan ilmastotavoitteita. Kunnille tuulivoimalat tuovat verotulojen ja positiivisten aluetalousvaikutusten lisäksi mahdollisuuden siirtyä kohti hiilineutraaliutta.