Skip to main content
Tilakauppa ja metsätilan liittäminen yhteismetsään osuuksia vastaan

kiinteistökauppa

metsätilojen osto
Kiinteistokauppaa

Metsätilojen osto

Kuusamon yhteismetsä ostaa metsätalouden harjoittamiseen hyvin soveltuvia metsätiloja. Hankimme vuosittain lisämaata keskimäärin 500 – 1 000 ha/vuosi. Mikäli suunnittelet tilasi myyntiä, tarjoa tilaasi suoraan meille, siitä ei aiheudu sinulle kuluja. Tilakaupoissa ja tilan alueiden liittämisissä yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan sinua palvelee toiminnanjohtaja Jarmo Korhonen p. 040 514 6058.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Kuusamon yhteismetsä on pysyvä, suomalainen toimija

Kuusamon yhteismetsällä on tällä hetkellä maata Kuusamossa, Suomussalmella, Taivalkoskella ja Posiolla. Huolehdimme metsistä ja hoidamme niitä siten, että ne siirtyvät jälkipolville nykyistä paremmassa kunnossa. Emme myy metsiämme, emmekä tavoittele niistä lyhytnäköisiä pikavoittoja. Urakoinneissa käytämme paikallisia sopimusyrittäjiä ja paikallista työvoimaa. Mikäli metsänomistajalla ei ole aikaa tai taitoa panostaa itse metsänhoitotöiden toteuttamiseen tai puukauppoihin ja niiden kilpailuttamiseen, saattaa olla oikea aika tarjota tilaa yhteismetsälle ostettavaksi tai liittää tila yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan. Yhteismetsän hallinnassa tila on hyvissä käsissä ja verotulot menevät kaikki Suomeen. Kuusamon yhteismetsä on pohjoisen Suomen suurimpia veron maksajia.

Metsätilojen vaihto yhteis­metsä­osuuksiin

Liittyminen yhteismetsään

Metsätilan liittäminen toimintansa jo vakiinnuttaneeseen yhteismetsään on hyvä ratkaisu monessa eri tilanteessa, kuten esimerkiksi tilan jakamista perillisille pohdittaessa tai etäomistustilanteissa. Yhteismetsässä tila säilyy yhtenä suurempana kokonaisuutena ja omistus jaetaan yhteismetsäosuuksiin. Liittäminen yhteismetsään on liittyjälle kulutonta.

Nykyisen yhteismetsälain mukaan metsätilan liittäminen yhteismetsään on helppoa. Metsänomistaja liittää metsänsä yhteismetsään ja sen arvoa vastaavasti liittyjälle muodostetaan yhteismetsän osuuksia. Metsätilan alueen liittäminen Kuusamon yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan on mahdollista sekä jo olemassa oleville osakkaille että myös metsänomistajille jotka eivät ennestään ole yhteismetsän osakkaita. Liitettävän metsäalueen arvo määritellään ensin ja arvon perusteella lasketaan luovutettavien yhteismetsäosuuksien määrä. Liitettävien alueiden arvonmääritykseen käytetään kolmannen osapuolen laatimaa tila-arviota. Liitettävän tilan tulee luonnollisesti olla yhteismetsän maanhankintastrategiaan sopiva. Päätöksen tilan liittämisestä yhteismetsään osuuksia vastaan tekee yhteismetsän hoitokunta toiminnanjohtajan esityksestä. Tilan luovuttaja ja yhteismetsä allekirjoittavat sopimuksen alueen liittämisestä yhteismetsään. Sopimuksen mukaisesti maanmittauslaitos tekee kiinteistötoimituksen, jossa tila tai määräala liitetään yhteismetsään ja vahvistetaan luovuttajalle kuuluvat yhteismetsäosuudet. Maanmittauslaitos tutkii liittämistoimituksessa, että laadittu liittämissopimus on säädösten mukainen eikä kummankaan osapuolen oikeuksia sopimuksella loukata.

Yhteiskunta tukee yhteismetsään liittymistä, koska yhteismetsäomistus on useissa työryhmissä todettu metsätilarakenteen kehittymisen ja yritysmäisen metsätalouden kannalta hyväksi ratkaisuksi. Kiinteistötoimitukset joissa alue liitetään yhteismetsään, ovat maksuttomia. Kaupanvahvistajaa ei tarvita, kaksi todistajaa riittää. Metsänomistaja ei joudu maksamaan metsätilastaan luovutusvoittoveroa liittäessään metsätilansa yhteismetsään. Kumpikaan osapuoli ei joudu maksamaan myöskään varainsiirtoveroa. Liittyjän tulee kuitenkin tiedostaa, että metsä on jatkossa osa yhteistä aluetta ja sitä koskevat päätökset tehdään yhteismetsässä yhteismetsän ohjesäännön ja yhteismetsälain mukaan.

Perinnönjaossa yhteismetsäosuudet on helpompi jakaa perillisille kuin metsätila. Tila ei pirstaloidu pienempiin osiin, vaan säilyy metsätalouden harjoittamisen kannalta tehokkaampana yksikkönä. Jos perii yhteismetsän osuuksia, niiden perintöverotusarvo määräytyy yleensä kuolinhetken käyvän hinnan mukaan. Yhteismetsäosuuksia voi lahjoittaa kuten muutakin omaisuutta tiettyyn euromäärän asti verottomasti. Yhteismetsäosuuksilla voi käydä kauppaa (osakaskunnalla etuosto-oikeus tietyissä tilanteissa). Yhteismetsäosuuksia myytäessä myyntivoitosta maksetaan luovutusvoittovero (30 % vuonna 2024, 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %), kuten mistä tahansa myyntivoitosta. Osuuksien ostaja maksaa varainsiirtoveron (3 %). Kuusamon yhteismetsä ostaa myös yhteismetsäosuuksia osakkailta osakaskunnalle.

Vuosittainen tuotto jaetaan puhtaana käteen

Osakkaat saavat yhteismetsästä vuosittain tasaista tuloa ja osakkaille tulo jaetaan verottomana samassa suhteessa kuin osakkailla on osuuksia yhteismetsään. Osakkaana saat osuuslukuasi vastaavan tuoton kaikista yhteismetsän tuotoista (myös muista kuin metsätalouden tuotoista). Osakaskunta maksaa verot ja osakas nostaa osuutensa ilman lisäveroseuraamuksia. Puun myyjänä yhteismetsä on paremmassa asemassa kuin pienehkön metsätilan omistaja, puuta yhteismetsä myy tasaisesti vuosittain (Kuusamon yhteismetsä vuonna 2024 noin 185 000 m3). Isoilla puuerillä on vakaammat markkinat, pitkäaikaisemmat sopimukset ja iso toimija saa etua puunhintaan sekä myös kustannussäästöjä korjuu, -metsänhoito- ym. kustannuksissa. Kuusamon yhteismetsässä on metsäomaisuuden ja puun myynnin lisäksi myös muitakin arvoja ja suhdanteita tasaavia tulolähteitä (mm. metsästysoikeuksien myynti, tuulivoimapaikkojen vuokra, rannat, maa-ainesvarat, vuokrakämppiä, sijoitustoimintaa ym.). Yhteismetsä on ollut vakaasti arvoansa kasvattanut ja turvallinen sijoituskohde. Yhteismetsään liittyvä metsänomistaja siirtää metsien hoidon, hakkuut ja kaikki käytännön toimet yhteismetsän metsäammattilaisten huostaan. Toiminta on kestävällä ja suunnitelmallisella pohjalla, yhteismetsää hoidetaan aina osakaskunnan hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti.