Skip to main content

Kyselytutkimus Kuusamon yhteismetsän osakkaille

Lapin ammattikorkeakoulussa opiskellut  Eemeli Nikka on tehnyt kevättalvella 2023 kyselytutkimuksen Kuusamon yhteismetsän osakkaille. Kyselytutkimuksen tilaajana oli Kuusamon yhteismetsä ja se oli osa metsätalousinsinööriopiskelijan opinnäytetyötä. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kuusamon yhteismetsän osakkaiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä yhteismetsän toiminnasta sekä osakkaiden mielipiteitä tulevaisuuden linjauksista. Vastaavankaltainen tutkimus tehtiin yhteismetsälle aiemmin Markus Junttilan toimesta vuonna 2016.

Kiitokset kaikille osakaskyselyyn vastanneille! Kaikki vastaukset olivat tärkeitä. Osakaskyselyt lähetettiin ositetulla satunnaisotannalla yhteensä 1305 osakkaalle, joista kyselyyn vastasi 509 osakasta. Kuusamon yhteismetsän hoitokunta käyttää kyselyn vastauksia apuna tehdessään yhteismetsää koskevia päätöksiä.

Kyselytutkimukseen osallistuneiden kesken arvottiin yksi raivaussaha ja yksi lahjakortti paikalliseen pienkoneliikkeeseen Koillis-Motoriin.
Arvonta on suoritettu yhteismetsän toimistolla.
Raivaussahan voitti Seija Halonen (Oulu).
Koillis-Motorin lahjakortin voitti Isto Ruoppila (Jyväskylä).

Onnittelut arvonnassa voittaneille! Voittajille on ilmoitettu arvonnan tuloksista.