Skip to main content

Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan varsinainen kokous 26.4.2024 Kuusamon seurakuntatalolla

Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan varsinainen kokous pidetään Kuusamon Seurakuntatalolla, osoitteessa Kirkkotie 1, perjantaina 26. päivänä huhtikuuta 2024 alkaen klo 9.30.

Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuu ensisijaisesti ilmoittautumalla ennakkoon internetissä sivuston www.kuusamonyhteismetsa.fi/ajankohtaista kautta. Ennakkoilmoittautuminen internetissä on auki 22.4.2024 klo 19.00 saakka. Kokoukseen voi ilmoittautua myös kokouspaikalla kokouspäivänä klo 8.30 – 9.00, jolloin myös ennakkoon ilmoittautuneiden on kirjauduttava kokoukseen osanottaja- ja ääniluetteloon merkitsemistä varten voidakseen käyttää äänioikeuttaan kokouksessa.

Käsiteltävät asiat:

  1. Ohjesäännön 6 pykälässä määrätyt asiat

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan osakaskunnan kokouksessa, on osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai jonka omistaman yhteismetsäosuuden suuruus on muuttunut, esitettävä Kuusamon yhteismetsälle selvitys osakkuudestaan ja osuutensa suuruudesta osakasluetteloon merkitsemistä varten vähintään kolme päivää ennen kokousta. Yhteismetsän toimiston osoite on Kitkantie 21, 93600 Kuusamo

YLIJÄÄMÄN JAKO

Kuusamon yhteismetsän tilikauden 2023 ylijäämän jako, 52 000 euroa manttaalia kohden, on nostettavissa 7.6.2024 (mikäli osakaskunnan kokous hyväksyy hoitokunnan esityksen). Saadakseen hänelle kuuluvan ylijäämän, on osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon, tai jonka omistamaan kiinteistöön kuuluvan osuuden suuruus on muuttunut, esitettävä Kuusamon yhteismetsälle selvitys osakkuudestaan sekä pankkiyhteystiedot osakasluetteloon merkitsemistä varten vähintään 14 päivää ennen ylijäämän maksamista.

ILMOITTAUDU KOKOUKSEEN ENNAKKOON TÄÄLTÄ: https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/kuusamonyhteismetsa/Agm/Registration/2024_1/Accept