Skip to main content

Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan kokous

Osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin Kuusamon Lukiolla 23.11.2023. Kokouksessa käsiteltiin ohjesäännön 7. pykälän mukaiset syyskokouksen asiat. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Hoitokuntaan valittiin uudelleen nimeämistoimikunnan esityksestä erovuoroiset Heikki Kallunki (varajäseneksi Marko Käkelä) ja Ari Polojärvi (varajäseneksi Mauri Joentakanen). Toiminnanjohtaja esitteli osakkaille Eemeli Nikan opinnäytetyönään Lapin Ammattikorkeakoululle tekemän tutkimuksen (Osakkaiden tyytyväisyys yhteismetsän toimintaan, näkemyksiä tulevaisuuden linjauksiin) tuloksia ja tiivistelmän.