Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus ja kulotus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
Palaute


8.8.2019

PIENRIISTAN METSÄSTYS

Kuusamon yhteismetsän laajat ja yhtenäiset maa-alueet soveltuvat erinomaisesti pienriistan metsästykseen. Kuusamon monipuolinen riistakanta ja komea luonto takaavat unohtumattoman metsästyselämyksen. Metsäkanalintukanta yhteismetsän alueella on yleensä vahva. Yhteismetsän kattava tieverkosto takaa sen, että kaikki alueet ovat erämaisuudestaan huolimatta helposti saavutettavissa.


19.5.2022

METSÄKANALINTUJEN METSÄSTYSLUPIEN MYYNTI 2022Kuusamon yhteismetsän vieraslupien (pienriistalupien sekä karhulupien) myynti alkaa 30.5.2022.  

Kaikki vierasluvat myydään internetistä osoitteesta www.varuste.net METSÄSTYS -tuoteryhmän alla. Metsästystuoteryhmästä valitsemalla  "Metsästysluvat" pääset ostamaan eri yhteismetsien metsästyslupia. TÄSTÄ linkistä pääset suoraan ostamaan vieraslupia.


Kuusamon yhteismetsä on aloittanut osakaslupien (pienriistalupien sekä karhulupien) myynnin.

Kuusamon yhteismetsän osakkaille osakaslupia myydään normaalisti koko kauden ajan yhteismetsän toimistolta sekä puhelinmyyntinä numerosta +358 407 500 026.

Osakaslupa on kausilupa ja sisältää kaiken pienriistan ja karhun metsästysoikeuden. Henkilökohtaisia osakaslupia myydään osakastilaa kohti hintaan 50 euroa/kausi yksi kappale aina yhtä alkavaa ohjesäännön luovutusrajoituksen minimiosuutta (0,0200 manttaalia) kohti, lisälupia osakastiloille myydään hintaan 100 euroa/kausi. Alle 0,0200 manttaalin yhteismetsäosuuden omistavat tilat saavat yhden osakasluvan hintaan 50 euroa/kausi ja loput osakasluvat hintaan 100 euroa/kausi. Osakaslupia ei koske myyntikiintiöt. Osakaslupia myydään osakkaalle, hänen rintaperilliselle ja osakkaan ruokakuntaan kuuluvalle henkilölle. 

Osakasluvalla saa metsästää kaikkea pienriistaa ja pienpetoja lupaan liittyvän liitekartan mukaisella alueella koko metsästyskauden ajan (sisältäen Luoman palstan Murtovaaran alueen). Poikkeuksena on, että  liitekartassa esitetyllä Luoman palstan Rajavaaran alueella saa osakasluvalla metsästää 1.8.-30.9. sekä pienpetoja 1.1.-31.7.

Vieraslupa: vieraille myydään internetistä Varuste.net sivuilta kahta erityyppistä pienriistalupaa

- "Metsäkanalintulupa" sisältää kaiken pienriistan (myös metsäkanalinnut) ja karhun metsästysoikeuden. Lupaa myydään seuraavasti:

- Kuusamon alueille hintaan 30 euroa/vuorokausi ja 

- Suomussalmen alueille hintaan 20 euroa/vuorokausi.

- "Pienriistalupa ei metsäkanalinnut" sisältää kaiken muun pienriistan paitsi metsäkanalintujen metsästysoikeuden eikä sisällä karhun metsästysoikeutta. Lupaa myydään seuraavasti:

- Kuusamon alueille hintaan 15 euroa/vuorokausi (lupaa ei myydä metsäkanalinnun metsästysajalle)

- Suomussalmen alueille 10 euroa/vuorokausi (lupaa ei myydä metsäkanalinnun metsästysajalle)

- molempia pienriistatyyppejä myydään Kuusamon-Taivalkosken ja Suomussalmen alueille erikseen

Vierasluvalla saa metsästää kaikkea pienriistaa lupaan liittyvän liitekartan mukaisella alueella luvassa mainittuna aikana. Kuusamon yhteismetsä myy metsästyskaudelle 2022-2023 metsäkanalintujen vieraslupia metsästyskauden aloituksesta Suomen Riistakeskuksen määrittämän ajanjakson loppuun.

Poikkeus 1: liitekartassa esitetyllä Luoman palstan Murtovaaran alueella saa vierasluvalla metsästää kaikkea pienriistaa 1.8.-30.9 sekä pienpetoja koko metsästyskauden ajan.

Poikkeus 2:  liitekartassa esitetyllä Luoman palstan Rajavaaran alueella saa vierasluvalla metsästää kaikkea pienriistaa 1.8.-30.9. sekä pienpetoja 1.1.-31.7.

Lisäksi Varuste.net sivuilta myydään karhulupaa, joka oikeuttaa metsästämään vain karhua karhunpyyntikauden loppuun saakka (niin kauan kuin kiintiössä on lupia jäljellä) Kuusamon, Taivalkosken ja Suomussalmen lupamyynnissä olevilla alueilla hintaan 40 euroa/kausi. Kuusamon yhteismetsä perii karhun kaadosta lisäksi 50 euron suuruisen karhun kaatomaksun. Karhuluvalla saa metsästää karhua Luoman palstan Murtovaaran ja Rajavaaran alueilla (itäisen poronhoitoalueen kiintiön mukaisesti) 30.9. saakka.

 

Metsästäjiä kehotetaan ottamaan osaa myös pienpetojen pyyntiin. Kuusamon yhteismetsän mailta pyydetystä ketusta, supikoirasta ja näädästä yhteismetsä maksaa tapporahaa 25 euroa/kpl (pyydetystä pienpedosta on toimitettava yhteismetsän toimistolle selvitys oikeaksi todistettuna). Erillinen pienpetojen pyyntilupa maksaa 10 euroa/metsästyskausi. Pienpetolupaa myydään myös yhteismetsän toimistolla. Luvalla saa metsästää pienpetoja sekä Kuusamon että Suomussalmen lupamyynnissä olevilla alueilla (Luoman Rajavaaran alueelle lupia myydään 1.1.-31.7. väliselle ajalle. Kaikkiin muihin pienriistalupatyyppeihin sisältyy pienpetojen metsästysoikeus luvan voimassaoloaikana.

Yhteismetsällä on kolme vuokrakäyttöön tarkoitettua (saunallista pelkkahirrestä rakennettua) eräkämppää, joista yksi sijaitsee Ölkyn Viitavaaran palstalla ja kaksi sijaitsee Oulangan Saunavaaran palstalla. Kuusamon yhteismetsän eräkämpät ÖLKKY JA KUUSINKI_1   sekä KUUSINKI_2 vuokrataan internetistä Lomarengas Oy:n kautta. Kämpän vuokraajille on varattu Kuusamon yhteismetsän myyntikiintiöstä pienriistaluvat ostettavaksi vuokra-ajalle Varuste.net nettimyynnistä tai yhteismetsän toimistolta, mikäli vuokra-ajan päiväkohtainen lupakiintiö on täysi." 

Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo