Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus ja kulotus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
PalauteOJITUS

Kuusamon yhteismetsän alueilla on vain vähän ojitettuja turvemaita. Kuusamon yhteismetsän aloitteesta ojitettuja alueita on kaikkiaan 2 862 hehtaaria. Nykyisin yhteismetsän alueella tehtävä ojitus on kunnostusojitusta ja kunnostusojituksetkin on jo pääsääntöisesti toteutettu.KULOTUS

Yhteismetsä tekee sekä luonnonhoidollisia kulotuksia polttamalla säästöpuuryhmiä uudistusaloille että myös metsänuudistamiseen tähtääviä kulotuksia luonnonhoitohankkeena. Säästöpuuryhmän runsas palokuorma tuottaa tehokkaasti järeää hiiltynyttä puuta sitä tarvitseville lajeille ja lisää luonnon monimuotoisuutta.


Kulotus
Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo