Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus ja kulotus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
Palaute


NUOREN METSÄN HOITO

Kuusamon yhteismetsän alueella suoritetaan taimikonhoitoa ja nuoren metsän hoitoa vuosittain yhteensä 500 - 600 hehtaarin kokoisella alueella. Nuoren metsän hoitokohteet tulevat eteen ostopalstoilla, joissa taimikonhoito on usein jätetty tekemättä. Oikea-aikaisella ja riittävän voimakkaalla taimikonhoidolla varmistetaan taloudellisesti arvokkaan, korkealaatuisen ainespuun saanti tulevaisuudessa sekä kannattava ensiharvennushakkuu. Tarpeetonta taimikon perkausta vältetään yhteismetsällä ja sekapuustoisuutta suositaan hoitotyössä. Yhteismetsä on luonut taimikonhoidoissa vuodesta 2013 saakka riistatiheiköitä noin 600 tiheikköä vuodessa. Monimuotoinen metsä on sekä tuottava että viihtyisä niin riistalle kuin ihmisillekin.


Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo