Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus ja kulotus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
PalauteMETSÄTILOJEN VAIHTO OSUUKSIIN

Liittyminen yhteismetsään

Nykyisen yhteismetsälain mukaan metsätilan liittäminen yhteismetsään on helppoa. Metsänomistaja liittää metsänsä yhteismetsään ja saa vastikkeeksi yhteismetsän osuuksia. Metsätilan alueen liittäminen Kuusamon yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan on mahdollista sekä jo olemassa oleville osakkaille että myös metsänomistajille jotka eivät ennestään ole yhteismetsän osakkaita. Liitettävän metsän arvo määritellään, minkä perusteella annettavien yhteismetsäosuuksien määrä lasketaan. Ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma helpottaa tilan arvon määrittämistä. Liitettävän tilan tulee olla yhteismetsän strategiaan sopiva. Päätöksen tilan liittämisestä yhteismetsään osuuksia vastaan tekee yhteismetsän hoitokunta toiminnanjohtajan esityksestä. Tilan luovuttaja ja yhteismetsä laativat sopimuksen alueen liittämisestä yhteismetsään. Sopimuksen mukaisesti maanmittauslaitos tekee kiinteistötoimituksen, jossa tila tai määräala liitetään yhteismetsään ja vahvistetaan luovuttajalle kuuluvat yhteismetsäosuudet.

Yhteiskunta tukee yhteismetsään liittymistä. Kiinteistötoimitukset joissa alue liitetään yhteismetsään, ovat maksuttomia. Kaupanvahvistajaa ei tarvita, kaksi todistajaa riittää. Metsänomistaja ei joudu maksamaan metsätilastaan luovutusvoittoveroa liittäessään metsätilansa yhteismetsään. Kumpikaan osapuoli ei joudu maksamaan myöskään varainsiirtoveroa. Liittyjän tulee kuitenkin tiedostaa, että metsä on jatkossa osa yhteistä aluetta ja sitä koskevat päätökset tehdään yhteismetsässä yhteismetsän ohjesäännön ja yhteismetsälain mukaan.

Perinnönjaossa yhteismetsäosuudet on helpompi jakaa perillisille kuin metsätila. Tila ei pirstaloidu pienempiin osiin, vaan säilyy metsätalouden harjoittamisen kannalta tehokkaampana yksikkönä. Jos perii yhteismetsän osuuksia, niiden perintöverotusarvo määräytyy yleensä kuolinhetken käyvän hinnan mukaan. Yhteismetsäosuuksia voi lahjoittaa kuten muutakin omaisuutta tiettyyn euromäärän asti verottomasti. Yhteismetsäosuuksilla voi käydä kauppaa (osakaskunnalla etuosto-oikeus tietyissä tilanteissa). Yhteismetsäosuuksia myytäessä myyntivoitosta maksetaan luovutusvoittovero (30 % vuonna 2018, 30 000 euroa ylittävältä osalta 34%), kuten mistä tahansa myyntivoitosta. Osuuksien ostaja maksaa varainsiirtoveron (4 %). Kuusamon yhteismetsä ostaa myös yhteismetsäosuuksia osakkailta.

Vuosittainen tuotto

Osakkaat saavat yhteismetsästä vuosittain tasaista tuloa ja osakkaille tulo jaetaan verottomana samassa suhteessa kuin osakkailla on osuuksia yhteismetsään. Yhteismetsä maksaa tuloveron ja osakas nostaa osuutensa ilman lisäveroseuraamuksia. Puun myyjänä yhteismetsä on paremmassa asemassa kuin pienehkön metsätilan omistaja, puuta yhteismetsä myy tasaisesti vuosittain (Kuusamon yhteismetsä vuonna 2018 noin 180 000 m3). Isoilla puuerillä on vakaammat markkinat ja iso toimija saa etua puunhintaan sekä myös kustannussäästöjä korjuu, -metsänhoito- ym. kustannuksissa. Yhteismetsässä on metsäomaisuuden ja puun myynnin lisäksi myös muitakin arvoja (mm. rantoja, tontteja, soravaroja, kämppiä, metsästyslupien myyntiä ym.). Yhteismetsä on ollut vakaa ja turvallinen sijoituskohde. Yhteismetsään liittyvä metsänomistaja siirtää metsien hoidon, hakkuut ja kaikki käytännön toimet yhteismetsän metsäammattilaisten huostaan. Toiminta on kestävällä ja suunnitelmallisella pohjalla, yhteismetsää hoidetaan osakaskunnan hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti.


Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo