Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus ja kulotus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
PalauteMAANMUOKKAUS

Maanpinnan käsittelyn tarkoituksena on varmistaa metsän uudistuminen parantamalla metsämaan lämpötaloutta, ravinteisuutta, ilmavuutta ja vesitaloutta varsinaista metsänviljelyä varten. Metsän tasaisen uudistumisen edellytykset paranevat ratkaisevasti hyvällä maanmuokkauksella. Metsikkö myös jatkaa parempaa kasvuaan tutkimusten mukaan vielä kasvatusmetsävaiheessa, kun hyvästä maanmuokkauksesta on huolehdittu. Maanmuokkaus tehdään aina niin, että maan rakennetta ei rikota tarpeettoman syvältä. Suojavyöhykkeet muokkausalan reunoilla erityisesti vesistöjen ja soiden laidoilla, koskemattomat muokkauskohtien välit ja rinnekaltevuuden mukaan oikea muokkaussuunta ja -syvyys sekä muokkauskatkot ehkäisevät ennalta ympäristöhaittoja.

Säätöauraus eli vaotus soveltuu Pohjois-Suomen tiivispohjaisille, paksukunttaisille ja verraten viljaville maille hyvin. Koillismaan ja Itä-Lapin tuoreilla kankailla vaotus on yleisin maanmuokkausmenetelmä. Käytännön kokemuksen ja paikallisten olosuhteiden tutkimusten mukaan vaotus tuottaa parhaan uudistumis- ja kasvutuloksen. Lisäksi menetelmä on myös kustannustehokas. Männyn tekninen laatu on hyvä, kun taimi istutetaan pientareelle mahdollisimman lähelle palteen reunaa. Vaon keskisyvyyden tulee olla alle 25 cm.

Kuusamon yhteismetsän maanmuokkausaloista noin puolet vaotetaan ja loppuosa muokkauksista jakaantuu äestyksen ja laikkumätästyksen kesken.

Äestykseen liitetään käytännössä aina männyn konekylvö. Kaikki kuivahkot kankaat ja sitä karummat kasvupaikat äestetään.


Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo