Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus ja kulotus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
Palaute


AJANKOHTAISTAToimiston osoite on Kitkantie 21, 93600 KUUSAMO

Yhteismetsän toimisto on avoinna maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 8.00-15.00.

Palvelemme osakkaita ja asiakkaita pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostitse. Tavoitat parhaiten haluamasi toimihenkilön siten, että sovit tapaamisen etukäteen suoraan toimihenkilöiden kanssa.


Osakasluettelon ylläpitoa koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä osakasluettelon ylläpidosta vastaavaan toimihenkilöön (Timo Pätsi). Hänelle voit lähettää skannattuna sähköpostitse omistuksen muuttumisen osoittavat asiakirjat (kauppakirja, lahjakirja yms). Kun saat kiinteistöön lainhuudon, lähetä päätösasiakirja tai lainhuutotodistus skannattuna. Timo Pätsin sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi(at)kuusamonyhteismetsa.fi
2.2.2023

HIRVENPYYNTIOIKEUDET VUODELLE 2023    


Kuusamon yhteismetsä markkinoi hirvenpyyntioikeuksia syksyn 2023 hirvijahtiin helmi-maaliskuussa 2023. Ensimmäisten tuotteiden myyntiaika päättyy 25.2.2023 ja viimeisen tuotteen myyntiaika päättyy viimeistään 6.3.2023.
Kaikki ennakkoon tiedossa olevat luvat myydään yllä olevana aikana.

Mikäli lupia jää kevättalvella 2023 osoittamatta seurueille, niitä voi tiedustella metsäasiantuntija Timo Pätsiltä sähköpostitse osoitteesta timo.patsi(at)kuusamonyhteismetsa.fi2.2.2023

KESÄTYÖPAIKKOJEN HAKU ALKAA


Kokoaikainen metsänviljelytyö urakkapalkalla. Työn kesto 2 – 4 viikkoa alkaen kelien salliessa viikolla 22 tai 23 (23. tai 30.5.)

Hakuaika on 6.2.-24.3.2023. Hakemukset sähköpostiin osoitteeseen mikko.koski@kuusamonyhteismetsa.fi sekä toimistolle aukioloaikoina tai toimiston takana olevaan vihreään postilaatikkoon tai postitse osoitteeseen Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo.

Hakemuslomakkeita saatavilla myös toimistolta aukioloaikoina; ma, to ja pe (klo 8-15).

Valituille ilmoitetaan henkilökohteisesti 31.3.2023 mennessä.Lomakkeen voit ladata tulostettavaksi tästä!
2.2.2023

KUUSAMON YHTEISMETSÄN HOITOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN TILIKAUDELLE 2023  


Kuusamon yhteismetsän hoitokunta järjestäytyi 27.1.2023 pitämässään kokouksessaan vuoden 2023 ajaksi. Hoitokunta valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen Heikki Kallungin ja varapuheenjohtajakseen Pekka Ojalan.

Heikki Kallunki on ollut hoitokunnan varsinainen jäsen vuodesta 1997 lähtien ja hoitokunnan varapuheenjohtajana vuodesta 2006. Heikki Kallunki valittiin ensimmäisen kerran Kuusamon yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtajaksi vuonna 2008. Hän on järjestyksessään kahdeksas Kuusamon yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja.

Pekka Ojalan kausi yhteismetsän hoitokunnan varsinaisena jäsenenä alkoi vuonna 2007. Pekka Ojala on toiminut hoitokunnan varapuheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen. 

Yhteismetsän sisäiset tarkastajat ovat Paula Pohjola ja Kalle Kilpelänaho.

 2.2.2023

FREERIDE -MOOTTORIKELKKAILUA KUUSAMON HANGILLA!


Kuusamon yhteismetsällä on tarjolla freeride- kelkkailun lupa-alueet Maaningan ja Ölkyn Martinluoman palstoilla. Keväällä 2023 luvan hinta on 40 euroa/päivä/hlö. Luvissa on päiväkohtainen myyntikiintiö. Luvan mukana saat tarkemmat ohjeet ja lupa-alueen kartan. Kelkkailethan vastuullisesti ohjeita noudattaen ja luontoa kunnioittaen!


Freeride -moottorikelkkaluvan Kuusamoon voit hankkia täältä!
25.11.2022

KUUSAMON YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN KOKOUS    


Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin 25.11.2022.

Kokouksessa muun muassa valittiin toimikaudelle 2023-2025 hoitokunnan varsinaiseksi jäseneksi Paula Pohjola (henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maarit Korpua) ja Kalle Kilpelänaho (henkilökohtaiseksi varajäseneksi Henrik Ervasti).

Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikaudeksi 1.1.2023-31.12.2023.
19.5.2022

  YLIJÄÄMÄN JAKO   

Kuusamon yhteismetsän tilikauden 2021 ylijäämän jako, 51 000 euroa manttaalia kohden, on nostettavissa 10.6.2022.

Saadakseen hänelle kuuluvan ylijäämän, on osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon, tai jonka omistamaan kiinteistöön kuuluvan osuuden suuruus on muuttunut, esitettävä Kuusamon yhteismetsälle selvitys osakkuudestaan sekä pankkiyhteystiedot osakasluetteloon merkitsemistä varten vähintään 14 päivää ennen ylijäämän maksamista.


19.5.2022

PIENRIISTAN METSÄSTYSLUPIEN MYYNTI  


Vieraslupia myydään www.varuste.net METSÄSTYS-tuoteryhmän alla. Metsästystuoteryhmästä valitsemalla "Metsästysluvat" pääset ostamaan eri yhteismetsien metsästyslupia.

Kuusamon yhteismetsän osakkaille myydään osakasluvat normaalisti koko kauden ajan yhteismetsän toimistolta sekä puhelinmyyntinä numerosta +358 407 500 026.


17.1.2022

LIIKENNEKIELTO  


Kuusamon yhteismetsän metsäteillä kielletään vuosittain kaikenlainen ajoneuvoliikenne kelirikon vuoksi 1.5.-31.5. välisenä aikana.

Mikäli joku tuottamuksellaan tai tietoisesti rikkoo tiestöä, on hän velvollinen kustannuksellaan korjaamaan tien tai kustantamaan tien korjauksen.

9.3.2021

KUUSAMON YHTEISMETSÄ SUOJELI SUOMUSSALMEN JUMALISSÄRKILTÄ VANHAN METSÄN ALUEEN  Kuusamon yhteismetsä ja Kainuun ELY-keskus ovat sopineet yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Suomussalmen Pienenjärvenkankaan alueelle.

Suomussalmen Pienenjärvenkankaan alueelle perustettavan yksityisen luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 39 hehtaaria. Suojelualue rajautuu kahteen vesistöön, Saarilampeen ja Jumalisjärveen kuuluvaan Pienijärveen. Alue on paikallisesti tärkeää virkistysaluetta ja sen halki johtaa retkeilypolkuja Jumalissärkille.

Osa alueesta sisältyy valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja Natura-verkostoon, luontotyyppeinä harjumetsät ja kirkasvetiset järvet. Puusto on vanhaa, keskimäärin 140-vuotiasta männikköä. Pystyyn kuolemassa olevat keloutuvat männyt turvaavat alueen lahopuujatkumoa.

Kohteen edustavuutta heikentävät useita kymmeniä vuosia sitten tehdyt pienimuotoiset harvennushakkuut. Kohteen rauhoittaminen turvaa ehyen maisemallisen ja suojelullisesti merkittävän kokonaisuuden arvokkaalla harjumuodostumalla Jumalisjärven ja Loukkojärven välillä.

Alueella on Saarilammen läheisyydessä laavu ja käymälä, joiden käyttö ja hoito sallitaan suojelualueen rauhoitusmääräyksissä. Sallittu on myös alueen halki johtavien retkeilypolkujen käyttö. Suojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kielletty muun muassa metsänhakkuut ja kaikki metsänhoitotoimenpiteet. Metsästyksestä alueella päättää edelleen maanomistaja kuten tähänkin saakka. Alueen omistus säilyy yhä Kuusamon yhteismetsällä.

Yhteismetsän suojeluun tarjoama alue on paikallisille ihmisille tärkeää retkeilyaluetta ja liittyy suoraan Jumalissärkkien vanhojen metsien kokonaisuuteen. Alue täydentää hyvin yhteismetsän omaa suojelualueverkostoa.
20.1.2021

KUUSAMON YHTEISMETSÄLTÄ UUSIA LUONNONSUOJELUALUEITA NOIN 240 HEHTAARIA  


Kuusamon yhteismetsä ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat sopineet yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisista Kuusamoon. Suurin alueista on noin 116 hehtaarin suuruinen Halsin luonnonsuojelualue, joka sijaitsee Irnijärven eteläpuolella. Tammelan luonnonsuojelualue on noin 106 hehtaaria ja se sijaitsee Virmajoen pohjoispuolella rajoittuen vanhojen metsien suojelualueeseen. Pahka-ahon luonnonsuojelualue on noin 9 hehtaarin suuruinen ja on osa Isosuo-Kivisuon Natura-aluetta. ELY-keskus on tehnyt näiden suojelualueiden perustamispäätökset vuoden vaihteessa.

Lisäksi syyskuussa laajennettiin aiemmin perustettua Rinteenlampien luonnonsuojelualuetta noin 8 hehtaarilla, jolla alueen pinta-ala kaksinkertaistui. Rinteenlampien luonnonsuojelualue sijaitsee Oulangan kansallispuiston rajalla.

Halsin luonnonsuojelualueen merkittävin osa ja nähtävyys ovat alueen keskellä olevat upeat rotkolaaksot, joista etenkin Kallio-Halsin jyrkät rotkoseinät ovat vaikuttavia. Rotkojen ympärillä on luonnontilaisia vanhoja metsiä. Tammelan luonnonsuojelualue on etenkin etäläosiltaan verrannollinen Virmajoen vanhojen metsien alueeseen. Nyt suojellut alueet ovat jatkumoa aiempiin yhteismetsältä suojeltuihin alueisiin ja yhteismetsä on omilla päätöksillään pitänyt ne tähän saakka metsän käsittelyn ulkopuolella.

Suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä on kielletty mm. metsänhakkuut ja kaikki metsänhoitotoimenpiteet. Metsästyksestä alueella päättää edelleen maanomistaja kuten tähänkin saakka. Suojeltujen alueiden omistus säilyy yhä Kuusamon yhteismetsällä.

Yksikön päällikkö Eero Melantie Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: ’’Yhteismetsä tarjosi itse vapaaehtoiseen suojeluun hienoja alueita, joiden suojelun mahdollisti kesäkuun lopussa 2020 valtion lisäbudjetissa myönnetty lisämääräraha, jota kohdennetaan erityisesti Pohjois-Suomen metsien suojeluun. Lisämääräraha on käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka, joten nyt on myös muilla metsänomistajilla hyvät mahdollisuudet saada suojelukriteerit täyttäviä kohteita suojeluun korvausta vastaan.’’

Suojeluun haetut alueet ovat ympäristöstään erottuvia edustavia kokonaisuuksia ja ne täydentävät hyvin yhteismetsästä aiemmin suojeltuja vanhojen metsien alueita. Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa on ollut näidenkin vanhojen metsien suojelussa hyvää ja rakentavaa. Kuusamon yhteismetsän alueille on perustettu vapaaehtoisia yksityisiä luonnonsuojelualueita talveen 2021 mennessä yhteensä noin 1 300 ha, jolla on turvattu pääosin vanhojen metsien suojelua. Yhteismetsän perustamishetken pinta-alasta on aikojen saatossa suojeltu reilu 26 prosenttia.
22.8.2022

TIEDOTE LASKUTUKSESTA JA KÄTEISMYYNNISTÄ  


Kuusamon yhteismetsän laskutusosoite on muuttunut. Kuusamon yhteismetsälle laskut lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuina.

Voit lukea tiedotteen tästä.
15.3.2020

KUUSAMON YHTEISMETSÄLTÄ KOLME UUTTA LUONNONSUOJELUALUETTA   


Kuusamon yhteismetsä ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat sopineet kolmen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Kuusamoon. Suurin alueista noin 75 hehtaarin suuruinen Siltingin luonnonsuojelualue sijaitsee lähellä Posion rajaa. Kaksi muuta, noin 9 hehtaarin suuruinen Rinteenlampien luonnonsuojelualue ja noin 21 hehtaarin suuruinen Merenvaaran luonnonsuojelualue, rajoittuvat Oulangan kansallispuistoon. Siltingin luonnonsuojelualueella on laaja luonnontilainen Siltinkisuo ja kivennäismaiden vanhoja metsiä, jotka ovat suurelta osin luonnontilaisen kaltaista vanhaa mäntyvaltaista boreaalista luonnonmetsää, jossa lahopuuta, aihkeja ja keloja on paikoin runsaasti. Vanhimmat männyt ovat  satoja vuosia vanhoja. Siltinkiharju on kapea harjumuodostuma, jolla on runsaasti upeaa kelopuustoa. Oulangan kansallispuiston kupeessa sijaitsevat pienemmät suojelualueet täydentävät osaltaan kansallispuiston luontoarvoja.

Suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä on kielletty mm. metsänhakkuut ja kaikki metsänhoitotoimenpiteet. Metsästyksestä alueella päättää edelleen maanomistaja kuten tähänkin saakka. Alueen omistus säilyy yhä Kuusamon yhteismetsällä.

Yksikön päällikkö Eero Melantie Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: ’’Yhteismetsä tarjosi vapaaehtoiseen suojeluun erityisen hienoa Siltingin aluetta Kuusamosta alun perin jo vuonna 2017, mutta silloin päädyttiin yhteismetsältä suojelemaan Hossan kansallispuistoon rajoittuva Ölkyn jatkon alue. Keskustelut suojelusta aloitettiin uudelleen 2019 ja samalla esiin nousi myös kaksi muuta kohdetta. Neuvottelut hoituivat kaikkien osapuolten kesken sujuvasti.’’

Kuusamon yhteismetsä on tyytyväinen, että alueiden suojelusta päästiin sopimukseen. Sil-tingin alue on metsiltään alueelle poikkeuksellinen ja isona yhtenäisenä kokonaisuutena se on suojelullisesti arvokas. Yhteismetsässä alue on jätetty kokonaan toimenpiteiden ulkopuolelle, mutta tältäkin alueelta on joskus ennen yhteismetsän perustamista hakattu suurimpia mäntyjä rakennuspuiksi. Paikallisen ELY-keskuksen kanssa yhteismetsän tarjoamista suojelukohteista löytyi helposti yhteinen tahtotila ja kohteiden edustavuus riitti myös ympäristöministeriön hyväksyntään. Kohteilla on turvattu vanhojen metsien suojelua.


25.10.2019

KUUSAMON YHTEISMETSÄ SUOJELI KOISTIN VANHAN METSÄN ALUEEN SUOMUSSALMELLA LEILIN PALSTALLA   


Kuusamon yhteismetsä ja Kainuun Ely-keskus ovat 22.10.2019 sopineet yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Suomussalmen eteläosissa sijaitsevaan Koistinvaaraan. Perustettu suojelualue on noin 81 hehtaarin kokoinen. Alue vanhoine metsineen täydentää ja monipuolistaa alueen suojelualueverkostoa. Kohde rajautuu Hoikkalampeen, jonka eteläpuolella on Joutensuon - Mustosensuon Natura-alue. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Lokkisuon Natura-alue.

Alueen metsät ovat suurelta osin luonnontilaisen kaltaista vanhaa mäntyvaltaista boreaalista luonnonmetsää, jossa lahopuuta, aihkeja ja keloja on paikoin runsaasti. Alueen pohjoisosassa metsät ovat iältään ja rakenteeltaan vaihtelevampia. Hoikanlammen pohjoispuolella on vanhaa kuusivaltaista havusekametsää sekä rämeitä ja korpea. Suojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kielletty mm. metsänhakkuut ja kaikki metsänhoitotoimenpiteet. Metsästyksestä alueella päättää edelleen maanomistaja kuten tähänkin saakka. Alueen omistus säilyy yhä Kuusamon yhteismetsällä.

Koistin alue on metsiltään ja lajistoltaan alueelle poikkeuksellinen ja isona yhtenäisenä kokonaisuutena se on suojelullisesti arvokas. Hyvin vanhoja rakennuspuiden hakkuujälkiä esiintyy osalla suojeltavaa aluetta, mutta alue on yhteismetsässä haluttu jättää kokonaan toimenpiteiden ulkopuolelle. Paikallisen ELY-keskuksen kanssa suojeluneuvotteluissa löytyi helposti yhteinen tahtotila.

Ympäristöasiantuntija Marja Manninen Kainuun ELY-keskuksesta: "Yhteismetsä tarjosi vapaaehtoiseen suojeluun erityisen hienoa ja lajistollisesti merkittävää mäntyvaltaista aluetta Suomussalmelta. Neuvottelut hoituivat kaikkien osapuolten kesken sujuvasti ja ympäristöministeriö hyväksyi suojelualueen perustamisen."

Kuusamon yhteismetsällä on omia yksityisiä luonnonsuojelualueita maillaan tällä hetkellä yhteensä noin 1 000 ha.

LIIKENNEKIELTO

Kuusamon yhteismetsän metsäteillä kielletään vuosittain kaikenlainen ajoneuvoliikenne kelirikon vuoksi huhtikuun puolivälistä toukokuun loppuun. Talvella aukaistuilla teillä kelirikko alkaa muuta tiestöä aiemmin ja talvella aukaisemattomien teiden kelirikko alkaa myöhemmin ja kestää varjoisilla paikoilla toukokuun loppuun. Osalla teistä kelirikko voi jatkua jopa kesäkuun puoleenväliin saakka. 

Tienkäyttäjiä varoitetaan myös syyskelirikosta jäätyneen tien sulaessa (loka-marras-joulukuussa). Olojen niin vaatiessa kielletään myös syksyllä kelirikon vuoksi kaikenlainen ajoneuvoliikenne yhteismetsän metsäteillä.

Mikäli joku tuottamuksellaan tai tietoisesti rikkoo tiestöä, on hän velvollinen kustannuksellaan korjaamaan tien tai kustantamaan tien korjauksen.

LANAUS YHTEISMETSÄN ALUEELLA 

(mm. karhunmetsästyksen aikana)

Kuusamon yhteismetsän metsäteiden lanaus ja merkkilangan käyttö on kielletty. Kielto koskee myös metsäteitä, joissa yhteismetsä toimii tiekunnan vastuullisena toimitsijamiehenä. Riistakameran käyttöön yhteismetsän alueella on oltava yhteismetsän erikseen antama lupa.
METSÄSTYKSEN VALVONTAA

Kuusamon yhteismetsän palstoilla on syksyisin tarkastettu yhteismetsän pienriistan metsästyslupia. Kaikkien tarkastettujen metsästäjien luvat ovat olleet kunnossa. 

Metsästyksen valvontaa yhteismetsän mailla tullaan jatkamaan.

YHTEISMETSÄOSUUDEN VEROTUS

Yhteismetsää verotetaan muiden yhteisosuuksien tavoin erillisenä verovelvollisena (TVL 5 ja 18 §)

Yhteismetsän osakkaan veronalaisena tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta yhteismetsän tulosta (TVL 18.2 §). Tämä merkitsee sitä, että yhteismetsä maksaa tuloveron ja osakas nostaa tulo-osuutensa yhteismetsästä ilman lisäveroseuraamuksia.TIETOSUOJA-ASETUS

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Kuusamon yhteismetsä on laatinut rekisteriselosteen henkilötietojen käsittelytoimista. Voit tutustua rekisteriselosteeseen tästä.Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo