Etusivu
Ajankohtaista
Yhteismetsä
Yhteismetsät
Hakkuut, metsänhoito ja tutkimus
Hakkuut
Maanmuokkaus
Metsänviljely
Nuoren metsän hoito
Ojitus
Tutkimus ja kehitys
Metsästys
Pienriista
Hirvenmetsästys
Metsästysohjeet
Puukauppa
Tonttien vuokraus
Majoitus
Ölkyn kämppä
Kuusingin kämpät
Leilin rakennukset
Luoman kämppä
Oulangan kämpät
Kiinteistökauppa
Metsätilojen osto
Metsätilojen vaihto osuuksiin
Yhteystiedot
Hoitokunta
Palaute
Palaute
Tarjouspyyntölomake


AJANKOHTAISTAAUKIOLOAJAT

Toimisto on avoinna arkipäivisin 8:00 - 16:00

Toimiston katuosoite on Kitkantie 21, 93600 KUUSAMO11.06.2018

OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 

Kuusamon yhteismetsän osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin perjantaina 13.4.2018. 

Kokoukseen osallistui osakkaita 54 kpl.

Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja vuosikertomus. Ylijäämää päätettiin jakaa 36000 euroa / manttaali.

Kokouksessa valittiin Jarkko Tammen tilalle hoitokuntaan Paula Pohjola jäljellä olevalle toimikaudelle (toimikautta on jäljellä vuodet 2018 ja 2019).


11.06.2018

YLIJÄÄMÄN JAKO 

Kuusamon yhteismetsän tilikauden 2017 ylijäämän jako, 36 000 euroa manttaalia kohden, on nostettavissa 11.6.2018. Saadakseen hänelle kuuluvan ylijäämän on osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai jonka omistamaan kiinteistöön kuuluvan osuuden suuruus on muuttunut, esitettävä selvitys osakkuudestaan sekä pankkiyhteystiedot osakasluetteloon merkitsemistä varten vähintään 14 päivää ennen ylijäämän maksamista yhteismetsän toimistolla.11.06.2018

HIRVENMETSÄSTÄJÄT !

Kuusamon yhteismetsä myy hirvenpyyntioikeuksia syksyn 2018 metsästystä varten. Oikeuksia on myyty Kuusamon, Taivalkosken ja Suomussalmen alueelta.

Lisää myytävistä tuotteista kerrotaan "Hirvenmetsästys" -osiossa.16.2.2018

KUUSAMON YHTEISMETSÄN HOITOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN TILIVUODELLE 2018

Kuusamon yhteismetsän hoitokunta järjestäytyi 24.1.2018 pitämässään kokouksessa vuoden 2018 ajaksi. Hoitokunta valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen Heikki Kallungin ja varapuheenjohtajakseen Pekka Ojalan. Heikki Kallunki on ollut hoitokunnan varsinainen jäsen vuodesta 1997 lähtien ja hoitokunnan varapuheenjohtajana vuodesta 2006. Heikki Kallunki valittiin ensimmäisen kerran puheenjohtajaksi vuonna 2008 ja hän on järjestyksessään kahdeksas Kuusamon yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja. Pekka Ojalan kausi yhteismetsän hoitokunnan varsinaisena jäsenenä alkoi vuonna 2007. Yhteismetsän sisäiset tarkastajat ovat Ossi Käkelä ja Kyösti Aikkila.

Hoitokunta huolehtii yhteismetsälain mukaan yhteismetsän toiminnasta ja hallinnosta. Hoitokunta muun muassa vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion tekemisestä, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, yhteismetsän puun myynnistä ja metsäsuunnitelman laatimisesta sekä huolehtii osakaskunnan rahavaroista ja muusta omaisuudesta sekä päättää metsästys- ja kalastusoikeuksista. Hoitokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi valmistella osakaskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle osakaskunnan kokous. 24.4.2017

LIIKENNEKIELTO

Kuusamon yhteismetsän metsäteillä kielletään vuosittain kaikenlainen ajoneuvoliikenne kelirikon vuoksi huhtikuun puolivälistä toukokuun loppuun. Talvella aukaistuilla teillä kelirikko alkaa muuta tiestöä aiemmin ja talvella aukaisemattomien teiden kelirikko alkaa myöhemmin ja kestää varjoisilla paikoilla toukokuun loppuun.1.1.2016

LANAUS YHTEISMETSÄN ALUEELLA 

(mm. karhunmetsästyksen aikana)

Kuusamon yhteismetsän metsäteiden lanaus ja merkkilangan käyttö on kielletty. Kielto koskee myös metsäteitä, joissa yhteismetsä toimii tiekunnan vastuullisena toimitsijamiehenä. Riistakameran käyttöön yhteismetsän alueella on oltava yhteismetsän erikseen antama lupa.20.11.2016

METSÄSTYKSEN VALVONTAA

Kuusamon yhteismetsän Kuusamon palstoilla on syksyisin tarkastettu yhteismetsän pienriistan metsästyslupia. Kaikkien tarkastettujen metsästäjien luvat ovat olleet kunnossa. Osalla metsästäjistä ei ole ollut tarkastettaessa lupia mukana maastossa, mutta he ovat näyttömääräyksen saatuaan käyneet näyttämässä voimassa olleet metsästyslupansa.

Metsästäjät olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä, että metsästyslupia tarkastettiin ja metsästystä valvottiin. Metsästyksen valvontaa yhteismetsän mailla tullaan jatkamaan.

Kuusamon yhteismetsä muistuttaa, että yhtä (1) vuorokautta pidempään leiriytymiseen samalla yhteismetsän palstalla täytyy olla erillinen lupa. Luvan hinta on 5,00 euroa / vuorokausi / teltta, asuntovaunu tai vastaava. YHTEISMETSÄOSUUDEN VEROTUS

Yhteismetsää verotetaan muiden yhteisosuuksien tavoin erillisenä verovelvollisena (TVL 18.1 §)

Yhteismetsän osakkaan veronalaisena tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta yhteismetsän tulosta (TVL 18.2 §). Tämä merkitsee sitä, että yhteismetsä maksaa tuloveron ja osakas nostaa tulo-osuutensa yhteismetsästä ilman lisäveroseuraamuksia.


29.8.2018

TIETOSUOJA-ASETUS

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Kuusamon yhteismetsä on laatinut rekisteriselosteen henkilötietojen käsittelytoimista. Voit tutustua rekisteriselosteeseen tästä.Kuusamon yhteismetsä, Kitkantie 21, 93600 Kuusamo